Soutěž o ochranné prostředky

Kategorie
 
 
 
 
 

Soutěž o ochranné prostředky

STATUT SOUTĚŽE

"Zapoj se vyhraj ochranné a desinfekční prostředky" (Dále jen "statut")

Statut upravuje podmínky účasti na soutěži, způsob a postup při provádění činností nutných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

1. Organizátor Soutěže (dále jen "Organizátor")
Obchodní jméno: Pro-Tech shop, s.r.o.
Adresa: Jesenského 2328/60
IČO: 52 566 269
DIČ: 2121065980
Zapsán v rejstříku: Okresní soud Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo: 37088 / S

2. Termín konání soutěže
Soutěž se uskuteční v období od 16.04.2020 do 30.04.2020. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.

3. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže
Učastníkem soutěže může být Každá osoba která dosáhla v den konání soutěže věk 18 let.Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora.

4. Podmínky účasti v soutěži
Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže označil "Líbí se mi to" na Facebook stránce Protechshop a sdílel soutěžní příspěvek na svém soukromém Facebook profilu

5. Výhra
Výhrou v soutěži je souprava ochranných prostředků:
1 x ochranné brýle
1 x dezinfekce na ruce Exen 500 ml
5 x ochranné rouško na obličej bavlenené

6. Určení vítěze a seznámení o výhře
Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován z plotny přihlášených účastníků náhodným losem prostřednictvím počítačového systému
Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na Facebookové nástěnce Organizátora. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dní a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.

7. Způsob předání výhry
Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, že k vzájemné dohodě nedojde, výhra bude zaslána poštovní přepravou výherci na náklady Organizátora.8. Ochrana osobních údajů Získání osobních údajů výherce a jejich zpracování bude jen za účelem doručení výhry vítězi. Údaje budou po předání výhry smazány a nebudou použity k jinému účelu.

Závěrečná ustanovení
Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravovaná nebo jinak spojována s produktů a není s produktů jinak spojena.

Ve Zvolenu, dne 16.04.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze