STATUT SOUTĚŽE o 186 dílnou sadu nářadí

Kategorie
 
 
 
 
 

STATUT SOUTĚŽE o 186 dílnou sadu nářadí

STATUT SOUTĚŽE         

“Soutěž o 186 dílnou sadu nářadí”

(dále jen „Statut“)

Statut upravuje podmínky účasti soutěže, způsob a postup při vykonávání činností potřebných na její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

1. Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)
Obchodní jméno: Pro-Tech Shop, s. r. o.
Sídlo: Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen (SLOVENSKO)
IČO: 52566269DIČ: 2121065980 

2.Termín konaní soutěže
Soutěž se uskuteční v období od 5.12.2019 do 16.12.2019. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.

3.Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže
Účastníkem soutěže může být každý, kdo splní níže napsané podmínky soutěže.Soutěže se nemůže zúčastnit zaměstnanec, ani rodinný příslušník zaměstnanců organizátora.

4.Podmínky účasti v soutěži
Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže „lajkl“ FB stránku organizátora, na které byla soutěž vyhlášená, a napsal do komentáře pod soutěžní příspěvek, při jaké práci by nejčastěji využíval výhru.

5.Výhra
Výhrou v soutěži je 186 dílná sada nářadí.

6.Určení vítěze a oznámení o výhře
Po uplynutí termínu na přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosovaný z platně přihlášených účastníků náhodným výběrem.Oznámení o vítězovi soutěže bude zveřejněné v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Vítěz také bude přímo kontaktovaný Organizátorem na ním uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dní a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.

7.Způsob odevzdání výhry
Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, jak k vzájemné dohodě nedojde, výhra bude zaslaná poštovní přepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8.Ochrana osobních údajů
Osobní údaje soutěžících budou použité výhradně pro účely soutěže.

9.Závěrečné ustanovení
Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl obeznámený s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takovéto závazky ani nevznikají.Vyhlašovatel soutěže vyhlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, anebo jinak spojována s Facebookem a není s Facebookem jinak spojená. 

Vo Zvolene, dne 5.12.2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze